Logo Arca del gust terra madre day garraf 2013

Qué és l’Arca del Gust?

Un catàleg de productes (races animals, vegetals, plats tradicionals, tècniques de producció, Etc.) creat l’any 1996 per la Fundació de Slow Food per la Biodiversitat amb l’objectiu d’inentariar el producte i d’evitar la pèrdua d’aquests elements que formen part de cultures gastronòmiques dels cinc continents. Tots són productes en risc d’extinció, que formen part d’una àrea geogràfica concreta i que estan produits de forma “bona, neta i justa”; bona perquè tenen una qualitat organolèptica, neta perquè estan produits de forma sostenible per al mediambient i justa perquè els seus productors reben un preu just per la seva feina.

Sovint amb un producte de l’Arca del Gust es crea un BALUARD, que és un projecte concret a petita escala per tal d’ajudar els productors a conservar els seus mètodes de treball i els seus productes.