“Coproductors som tots”

“Coproductors som tots”

Mercat de la Terra

“Coproductors som tots”

Una de les apostes de Slow Food és la de transformar la visió de consumidor passiu en la de coproductor.

Tots junts, amb les nostres eleccions com a consumidors, influïm de forma decisiva en la manera en què es conrea l’aliment i com es produeix. Per ressaltar aquest concepte, Slow Food va encunyar el terme co-productor: un consumidor que va més enllà d’un paper passiu i s’interessa en forma activa en les persones que produeixen els seus aliments.

Sempre que sigui possible, els co-productors mantenen estretes relacions amb els agricultors, pescadors, agricultors, el·laboradors de formatge, etc; no solament quan compren, sinó també informant-se sobre els productes i la manera de produir. D’aquesta manera es pot entendre millor el que és la qualitat, i crear consciència d’una dieta més sana alhora que es defensa la biodiversitat i el patrimoni ecogastronómico.

El contacte directe entre consumidors i productors és una de les maneres més efectives per aconseguir aquesta consciència, i un Mercat de la Terra és una de les formes més assequibles i agradables per enfortir aquesta relació.

Assumir un rol de consumidor més informat i conscient (coproductor) motiva encara més als productors a treballar amb tècniques que salvaguardin la diversitat alimentària, medi ambient i la qualitat.

Tots junts podem treballar per escurçar la cadena de subministrament d’aliments.