Alimentar el pensament

Amb motiu de la celebració del VII Congrés Internacional Slow Food a la Xina, els proper 29 de setembre a l’1 d’octubre us donem a conèixer un resum del text que ha publicat Carlo Petrini, president de Slow Food.

Traducció i resum de Montserrat Esquerda.

El tret que caracteritza Slow Food, la seva principal raó de ser a nivell mundial, és la defensa i la protecció de la diversitat. La diversitat vista com a factor incalculable i insubstituïble per a la qualitat de vida de les criatures d’aquest planeta i del planeta en ell mateix. Una diversitat que s’entén no només des del punt de vista científic i genètic, sinó també des del pla de la cultura, dels acords i de les organitzacions locals, de les llegües i de les relacions comunitàries i individuals amb les esferes sagrades i espirituals.

Hem elaborat la nostra pròpia definició de qualitat alimentària (que es resumeix en el lema «Bo, net i just per a tots») com un marc teòric en el qual la diversitat té un paper central imprescindible. No pot haver-hi qualitat alimentària sense diversitat perquè la diversitat és el cor palpitant, l’òrgan viu des d’on el cos de la nostra associació extrau la seva ànima per a expressar la seva peculiar identitat. Si el menjar no és bo, net i just per a tots, llavors no és bo, net ni just per a ningú. Aquest és el missatge que ens distingeix i que mai hem d’oblidar. L’única manera de fer-lo realitat i de donar-li rellevància és defensant, acceptant i donant valor a la diversitat com a únic substrat possible perquè hi pugui créixer.

En els seus treta anys d’activitat, Slow Food ha tingut l’oportunitat de trobar-se i experimentar amb moltes diversitats. L’organització les ha usat com a objecte de formació i estudi, s’ha fascinat observant-les, les ha utilitzat com a mètode per a fer una interpretació detallada de les àrees locals sense caure en reduccionismes o simplificacions. Si ens centrem en l’alimentació i partim del quid de la qüestió (és a dir, la supervivència i l’adaptació de qualsevol comunitat de la Terra), entendrem de quina manera es pot estar més familiaritzat amb el món, com es poden entendre les històries i les estratificacions de centenars d’anys i de quina manera es poden percebre els sentiments i els desenvolupaments per a imaginar i planificar trajectòries de significat. Per tant, el seu eslògan perd la seva importància i la seva efectivitat si no se sustenta en la diversitat. Aprendre a entendre la diversitat: aquest és el repte que afrontem tots nosaltres en aquest segle. Entendre, acceptar i respectar la diversitat és el camí a seguir. Sense diversitat no pot haver-hi identitat, i nosaltres cultivem les nostres arrels precisament en relació amb l’altre, sent conscients i acceptant la diversitat del món.